Одсјек за инспекцијске и послове комуналне полиције обавјештава све привреднике (предузетнике и правна лица) да је ступила на снагу нова Одлука о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Невесиње ( „Службени Гласник општине Невесиње“ број 13/18).

Радно вријеме субјектима из ове Одлуке одређује се сваким радним даном у времену од 7 до 22 часа.

У оквиру радног времена, послодавац може организовати своје пословање у једнократном или двократном радном времену, које не може трајати мање од 8 часова радним данима.

Радно вријеме недељом утврђено је од 7 до 15 часова.

Изузетак од ове одредбе су субјекти који могу да раде од 00 до 24 часа радним даном и недељом, а то су:

– трговински објекти типа “драгстор“,

– правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба , пецива,свјеже тјестенине, колача и њихове продаје,

– трговински објекти на аутобуској станици и на бензинским пумпним станицама.

У дане празника Републике Српске који се празнују један дан субјекти обухваћени поменутом Одлуком не раде.

У времену од 7 до 22 часа једна апотека, уз одржавање приправности.

У времену од 7 до 11 часова месаре и рибарнице.

У дане празника Републике Српске који се празнују два дана, први дан је нерадни за све субјекте осим изузетих, а други дан могу да раде сви субјекти у времену које је утврђено за недељу.

Пословни субјекти обавезни су на видном мјесту, на улазу у објекат истаћи обавијест о радном времену, те распоред дневног и седмичног радног времена, радног времена у дане празника и нерадних дана.

За непоштовање одредаба из ове Одлуке прописане су новчане казне.

Надзор и контролу провођења ове Одлуке вршиће Тржишна инспекција и Комунална полиција.

 

Извор: Радио Невесиње