Odsjek za inspekcijske i poslove komunalne policije obavještava sve privrednike (preduzetnike i pravna lica) da je stupila na snagu nova Odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Nevesinje ( „Službeni Glasnik opštine Nevesinje“ broj 13/18).

Radno vrijeme subjektima iz ove Odluke određuje se svakim radnim danom u vremenu od 7 do 22 časa.

U okviru radnog vremena, poslodavac može organizovati svoje poslovanje u jednokratnom ili dvokratnom radnom vremenu, koje ne može trajati manje od 8 časova radnim danima.

Radno vrijeme nedeljom utvrđeno je od 7 do 15 časova.

Izuzetak od ove odredbe su subjekti koji mogu da rade od 00 do 24 časa radnim danom i nedeljom, a to su:

– trgovinski objekti tipa “dragstor“,

– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba , peciva,svježe tjestenine, kolača i njihove prodaje,

– trgovinski objekti na autobuskoj stanici i na benzinskim pumpnim stanicama.

U dane praznika Republike Srpske koji se praznuju jedan dan subjekti obuhvaćeni pomenutom Odlukom ne rade.

U vremenu od 7 do 22 časa jedna apoteka, uz održavanje pripravnosti.

U vremenu od 7 do 11 časova mesare i ribarnice.

U dane praznika Republike Srpske koji se praznuju dva dana, prvi dan je neradni za sve subjekte osim izuzetih, a drugi dan mogu da rade svi subjekti u vremenu koje je utvrđeno za nedelju.

Poslovni subjekti obavezni su na vidnom mjestu, na ulazu u objekat istaći obavijest o radnom vremenu, te raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena, radnog vremena u dane praznika i neradnih dana.

Za nepoštovanje odredaba iz ove Odluke propisane su novčane kazne.

Nadzor i kontrolu provođenja ove Odluke vršiće Tržišna inspekcija i Komunalna policija.

 

Izvor: Radio Nevesinje