Општина Невесиње је у циљу подршке пољопривредној производњи за 2019. годину израдила Правилник о подстицајима у пољопривреди, у коме су прописани услови које морају испуњавати физичка лица пољопривредни произвођачи за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста,висина и начин исплате новчаних подстицаја.

Правилником ће бити подржане сљедеће мјере:

– Изградња нових и адаптација постојећих објеката

– Набавка пољопривредне механизације

– Набавка и узгој стеоних јуница

– Набавка музних уређаја

– Набавка сјеменског материјала

– Набавка кошница и пчеларске опреме

Правилник је објављен на сајту општине Невесиње и ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику општине.

Све додатне информације се могу добити у Oдјељењu за привреду и друштвене дјелатности општине Невесиње (канцеларија 107).

Извор: Радио Невесиње