У периоду од 22. новембра до 02. децембра 2018. године на територији града Требиња спровешће се Анкета о приватним и пословним путовањима становништива у Републици Српској. Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.

Анкетом ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама и методолошким упутствима и препорукама Евростарт-а, прикупити подаци о учешћу домаћег становништва у путовањима, социодемографском профилу лица која путују, броју путовања и карактеристикама сваког појединог путовања.

Прикупљени подаци су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе у складу са Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03).

 

Извор: Град Требиње