Studentski kulturni centar Trebinje, u saradnji sa Kulturnim centrom, organizuje izložbu radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Trebinje.

Otvaranje izložbe je u petak, 22. marta, sa početkom u 20.00 časova u galeriji Kulturnog centra Trebinje.

Preko 30 studenata prikazaće radove nastale u protekle dvije godine, kroz različite medije kojima obrađuju teme na polju svog ličnog istraživanja.

Cilj izložbe je skrenuti pažnju na mlade ljude koji istupaju van okvira svoje sredine.

HP, mart, 2019.