U akademskoj  2018/2019. godini Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje u prvu godinu prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku upisuje 24 studenta  na dva studijska programa i to:

 • Industrijski menadžment
 • 8 studenata na budžet RS,
 • 5 studenata na sufinansiranje i
 • 2 strana državljana.
 • Industrijsko inženjerstvo za energetiku
 • 1 student na budžet RS,
 • 6 studenata na sufinansiranje i
 • 2 strana državljana

  Kandidati na prijemnom ispitu polažu test iz Matematike.

Prvi ciklus studija na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje traje četiri godine, a završetkom studijskih programa stiču se zvanja:

 • Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 240 ECTS
 • Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku – 240 ECTS

Osnovni uslov za upis na studijske programe prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

 

      Drugi upisni rok PRVOG CIKLUSA STUDIJA:

 • prijavljivanje kandidata počinje 27.08.2018. godine, a završava 05.09.2018. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
 • polaganje prijemnog ispita iz matematike obaviće se 07.09.2018. godine sa početkom u 9.00 časova;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 10.09.2018. godine do 14.00 časova, a konačne rang liste do 14.09.2018. godine.
 • upis primljenih kandidata počinje 17.09. godine, a završava se 19.09.2018. godine.

Naknada za tehničke i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 KM, a instrukcije za uplatu kandidati će dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

 Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su dužni podnijeti prijavu i priložiti sljedeća  dokumenta:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 3. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja;
 4. Original diplomu o položenom maturskom odnosno završnom ispitu;
 5. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

 

Visina školarine za sufinansirajuće studente iznosi 440,00 KM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobođeni su:

 1. Studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 2. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
 3. Studenti – invalidi VRS od I do V kategorije,
 4. Studenti sa invaliditetom i
 5. Studenti – djeca bez oba roditelja.

 

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života, plaćaju:

 1. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije,
 2. Redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

 

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Detaljnije informacije mogu se pogledati na sajtu Fakulteta www.fpmtrebinje.com ili dobiti na telefone broj 059/240-654 i 059/490-654.

 

U akademskoj  2018/2019. godini Fakultet za proizvodnju i menament Trebinje u prvu godinu drugog ciklusa studija  upisuje 13 studenata na dva studijska programa:

 • Industrijski menadžment
 • 2 studenta na budžet RS,
 • 2 studenta na sufinansiranje i
 • 1 stranog državljana.

 

 • Industrijsko inženjerstvo za energetiku
 • 5 studenata na budžet RS,
 • 2 studenta na sufinansiranje i
 • 1 stranog državljana.

Kandidati na prijemnom ispitu polažu test iz oblasti koje se slušaju na prvom ciklusu studija (Industrijski menadžment odnosno Industrijsko inženjerstvo za energetiku).

Studije na drugom ciklusu traju jednu godinu, a završetkom studijskih programa stiču se zvanja:

 • Master industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 300 ECTS
 • Master industrijskog inženjerstva za energetiku – 300 ECTS

 

      Drugi upisni rok DRUGOG CIKLUSA STUDIJA:

 • prijavljivanje kandidata počinje 27.08.2018. godine, a završava 009.2018. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
 • polaganje prijemnog ispita obaviće se 07.09.2018. godine sa početkom u 9.00 časova;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 10.09.2018. godine do 14.00 časova, a konačne rang liste do 14.09.2018. godine.
 • upis primljenih kandidata počinje 17.09. godine, a završava se 19.09.2018. godine.

Naknada za tehničke i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 KM, a instrukcije za uplatu kandidati će dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati su dužni podnijeti prijavu i priložiti sljedeća  dokumenta, i to:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 3. Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija;
 4. Uvjerenje o položenim ispitima;
 5. Nastavni plan i program studija koje je kandidat završio (ukoliko je studirao na drugom fakultetu).
 6. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Visina školarine za sufinansirajuće studente iznosi 880,00 KM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobođeni su:

 1. Studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 2. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
 3. Studenti – invalidi VRS od I do V kategorije,
 4. Studenti sa invaliditetom i
 5. Studenti – djeca bez oba roditelja.

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života, plaćaju:

 1. Studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije,
 2. Redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

 

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu ili pasoš.  

Detaljnije informacije mogu se pogledati na sajtu Fakulteta www.fpmtrebinje.com ili dobiti na telefone broj 059/240-654 i 059/490-654.

 

 

/sponzorisana objava/