Prema registru cijena nepokretnosti koji vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ukupna cijena prometovanih nepokretnosti u Republici Srpskoj tokom 2017. i 2018. godine iznosila je 1.052.020.685 KM.

Rugip od početka 2017. godine evidentira sve kupoprodajne ugovora na osnovu kojih se upisuje vlasništvo nad nepokretnostima na teritoriji cijele Srpske, a do kraja 2018. godine evidentirano je ukupno 19.778 kupoprodajnih ugovora u kojima je prometovano 37.148 nepokretnosti.

Samo u periodu januar-decembar 2018. godine evidentirano 8.127 kupoprodajnih ugovora koji su slopljeni i bili predmet upisa prava vlasništva u evidencijama RUGIP-a, a prema kojima je prometovano ukupno 14.735 nepokretnosti po ukupnoj cijeni 395.085.346 KM.

Prema analiziranim kupoprodajnim ugovorima, tokom 2018. godine cijena najskupljeg kvadrata stana u Republici Srpskoj iznosila je 3.015 KM i plaćena je za stan površine 50 kvadratnih metara.

Najskuplje plaćeni stan tokom 2018. godine je površine 134 metra kvadratna, sa tri garažna mjesta površine 43 metra kvadratna i podrumom veličine dva metra kvadratna, koštao je 340.459 KM.

Najskuplje prometovana kuća u Republici Srpskoj tokom 2018. godine koštala je 1.100.000 KM, površine je 203 kvadratna metra sa zemljištem uz objekat površine 309 metara kvadratnih.

Cijena najskupljeg prometovanog građevinskog zemljišta ukupne površine 144 metra kvadratna iznosila je 490.000 KM.

Tokom prošle godine, najskuplji kvadratni metar poslovnog prostora koštao je 12.500 KM po metru kvadratnom i plaćen je za poslovni prostor veličine 40 metara kvadratnih.

Gledajući ukupnu cijenu najviše je plaćen poslovni prostor veličine 165 metara kvadratnih i to po cijeni 1.955.830 KM.

Cijena najskupljeg prometovanog poslovnog objekta u Republici Srpskoj iznosila je ukupno 7.199.807 KM, a čija površina je 1.937 metara kvadratnih i zemljište uz objekat površine 3.188 metara kvadratnih.

Najskuplje prometovani stambeno-poslovni objekat u Republici Srpskoj koštao je 4.906.050 KM i površine je 411 metra kvadratnih sa zemljištem uz objekat površine 2.014 metara kvadratnih, saopšteno je iz RUGIP-a.

Izvor: RTRS