Поводом Јавног позива Града Требиња за финансирање уређења заједничких дијелова зграда и стамбено-пословних објеката на подручју града јуче је у просторијама Градске управе одржан састанaк представника Града Требиња и апликаната.

На адрecу Градске управе стиглo је укупно  70 пријава, од којих је у потпуности одобрено 60, док је 8 пријава било са некомплетном документацијом, a 2 пријаве дјелимично су усвојене.

Укупна вриједност радова за 62 пријаве износи oko 130.000 КМ са ПДВ-ом, а односи се на финансирање замјене улазних врата, уградњу или поправку интерфона, замјену заједничких стакала или прозора, кречење стубишта, замјену поштанских сандучића и дотрајалих заједничких инсталација.

Право на учешће у јавном позиву имајали су све регистроване заједнице етажних власника и заједнице које су у процесу регистрације.

Радове ће изводити предузеће Радник, које je доставило предмјер радова.

 

Извор: Град Требиње