Povodom Javnog poziva Grada Trebinja za finansiranje uređenja zajedničkih dijelova zgrada i stambeno-poslovnih objekata na području grada juče je u prostorijama Gradske uprave održan sastanak predstavnika Grada Trebinja i aplikanata.

Na adrecu Gradske uprave stiglo je ukupno  70 prijava, od kojih je u potpunosti odobreno 60, dok je 8 prijava bilo sa nekompletnom dokumentacijom, a 2 prijave djelimično su usvojene.

Ukupna vrijednost radova za 62 prijave iznosi oko 130.000 KM sa PDV-om, a odnosi se na finansiranje zamjene ulaznih vrata, ugradnju ili popravku interfona, zamjenu zajedničkih stakala ili prozora, krečenje stubišta, zamjenu poštanskih sandučića i dotrajalih zajedničkih instalacija.

Pravo na učešće u javnom pozivu imajali su sve registrovane zajednice etažnih vlasnika i zajednice koje su u procesu registracije.

Radove će izvoditi preduzeće Radnik, koje je dostavilo predmjer radova.

 

Izvor: Grad Trebinje