Јуче је у просторијама Градске управе Града Требиња одржан радни састанак коме су присутвовали градоначелник Требиња Лука Петровић и представници новооснованих ватрогасних друштава Бјеласница, Јасен-Моско и Зубци.

На сасатанку је договорен плана рада новооснованих ватрогаcних друштава, као и начин координације и хијерархија.

Gрадоначелник Петровић истакао је да Град Требиње стоји на располагању новооснованим ватрогасним друштвима у домену у коме Град може додатно помоћи рад поменутих друштава.

Три нова ватрогасна друштва за подручја руралних мјесних заједница, уз постојеће Ватрогасно друштво Ластва и Територијалну ватрогасну јединицу, биће ангажована на пословима заштите и спасавања у пожарима и другим ванредним ситуацијама.

 

Извор: Град Требиње