Od magistralnog puta M20, u toku su radovi na asfaltiranju ulice i priključaka prema gradskom groblju (Partizanski put), koji će biti završeni narednih dana. 

Prema riječima nadzornog organa, izvršeno je presvlačenje asfalta i na parking prostoru između grobalja.

Asfaltiranju su prethodili pripremni radovi – uklonjen je stari asfaltni sloj, a potom nasipanje, planiranje i valjanje tamponskog materijala.

Vrijednost radova iznosi oko 80 hiljada maraka.

Izvođač radova je preduzeće „Antikorozija“ Gacko, a investitor Opština Gacko.

 

Izvor: Opština Gacko