Članovi Omladinske banke Bileća održali su u Domu kulture „ Jevto Dedijer“ prezentaciju platforme „Lonac“.

Prisutni su upućeni u mogućnosti koje pruža saradnja sa ovom organizacijom, načinu predlaganja projekta, kao i uslovima koje projekat mora ispuniti da bi došao u fazu realizacije.

„Da biste uspješno aplicirali za projekat, potrebno je da okupite tim od tri do sedam članova, i da imate od 17 do 35 godina za projekte i 18 do 35 za mikrobiznise . Vaš projekat može biti vrijednosti od 500 do 1500 KM, gdje je od zajednice potrebno obezbijediti 50% u vidu robe, usluge ili novca.“, objasnila je članica odbora Omladinske banke Bileća Anđela Dželetović.
Omladinska banka Bileće raspolaže fondom od 7500 KM za projekte i 2500 KM za mikrobiznise. Projekti koji najčešće budu odobreni su društveno korisni projekti, oni koji podstiču razvoj zajednice i utiču na ekološku svijest.

Omladinska banka (Program Omladinskih banaka) je visoko participativni i transparentan program za osnaživanje mladih u Bosni i Hercegovini. Među 27 zemalja u kojima se realizuje ovaj program, omladinska banka BiH premašuje sve rezultate – broj podržanih projekata, mobilnih lokalnih partnera i lokalnih resursa.
Preko Omladinskih banaka mlade žene i muškarci dobijaju grantove za projekte u zajednici, terenu i onlajn podršku od strane timova Mozaika i mladih vršnjaka, obuke, podrške u razvoju projekata, prilike za stipendiranje…
Projekti se mogu prijaviti do 25.03.2019. godine do 14:00 časova, a upravo je zajednica ta koja bira pobjednike i glasa za projekte od 10. do 16. aprila 2019. godine.

Izvor: Radio Bileća